A város nagyrendezvényei

Fehér Megyei Magyar Napok

Fő célja a magyar kultúra, a népművészeti hagyományok, a gazdag szellemi hagyaték és irodalmi értékek, változatos történelmünk és épített örökségünk népszerűsítése, Fehér megye határain túl is. Programok: néptánc előadások, kiállítások, kulturális rendezvények és tanácskozások, sporttevékenységek. Az eseménysorozat lehetőséget kínál kisebb művészeti csoportok és fiatal művészek bemutatkozására. A rendezvény hiánypótló jellegű Fehér megyében, hiszen a magyar kultúrát olyan formában mutatja be, hogy az elérhető legyen a más anyanyelvű érdeklődők számára is.

A Fehér Megyei Magyar Napok alapító tagja az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetségnek, amelynek célja a régió kiemelkedő kulturális értékeket képviselő fesztiváljainak tömörítése, szakmai együttműködésük kiépítése és erősítése, valamint a közös érdekérvényesítés megteremtése.

Míves Emberek Sokadalma

2019. július 26-28 között rendezték meg első ízben Nagyenyeden a Míves Emberek Sokadalmát, azt a nemzetközi és interetnikus, a kézműves kultúrát népszerűsítő eseményt, amely a valós értékek népszerűsítésével igyekszik hozzájárulni a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.

A Míves Emberek Sokadalmának (MES) célja, hogy úgy ápolja az erdélyi népművészet és a sajátos mesterségek hagyományait, hogy kézműves partnereit egymás mellé tereli és  közösségformálásra ösztönzi, talán ezzel emelkedik ki a vidék nyári fesztiválkínálatából. Jó alkalom ez mindannyiunk számára, hogy pár napig „vegytisztán” kapjuk kézhez a saját kultúránkat.  A MES a globalizáció egyenlősítő hatása ellen a lokalitás értékeinek bemutatásával, a lokalitás egyediségével küzd, nevelő, ízlésformáló hatást érve el.

Az Artera Alapítvány és az Aranyosszéki és Alsó -Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület ( HHHE), mint  főszervezők,  megpróbálták közelebb hozni a székely kézműveseket a szórványban élőkkel.

Nemzetközi folklórfesztivál

Az az UNESCO által ajánlott hangulatos fesztivál ötlete a helybeli Doina Aiudului néptáncegyüttes nevéhez kötődik. Az 1975-ben Doina Mureșului néven megalapított, majd a 2000-ben átszervezett és jelenlegi nevét viselő együttes sok külföldi meghívást követően jutott arra a következtetésre, hogy saját városukban is rendezhetnének egy nemzetközi fesztivált. Az ötletet felkarolta a városvezetés és 2011-ben megrendezték az első ilyen találkozót, amely azóta is évente elkápráztatja a lakosságot. Mindeddig 28 országból, a világ minden tájáról érkeztek fellépők, összesen 50 tánccsoport fordult meg az enyedi színpadon. A nagyméretű rendezvény sikeréhez hozzájárul Nagyenyed város polgármesteri hivatala és városi tanácsa, a megyei tanács, a Liviu Rebreanu helyi, és az Augustin Bena megyei kulturális központ. A vendégek bemutatkozása mindig a városházáról induló, és Enyed több utcáját érintő parádéval kezdődik, amikor a hosszú sorban kígyózó menet hangos muzsikaszóval csalja az utcára az érdeklődőket. A pompás népviseletben tündöklő csoportok, amelyek bizonyos forgalmas pontokon megállnak és rövid bemutatót tartanak, mindig gyönyörű látványt nyújtanak.

Inter-Art nemzetközi alkotótábor

A több mint húsz esztendeje, minden évben megrendezésre kerülő, két héten át tartó esemény a hazai művészeti élet fókuszába állítja Nagyenyedet, hiszen nincs még egy ekkora méretű alkotótábor az országban. Az Inter-Art Alapítvány által szervezett táborok alkalmával a nagyvilág jön haza az Inter-Arthoz. A külföldi alkotók közül sokan visszajáró vendégek, hiszen a két hetes tábor alatt nem csak a műterem falai között töltik az időt, hanem sokat kirándulnak, változatos kulturális programokon vesznek részt, több erdélyi nagyvárossal is megismerkednek, néhány helyen kiállítást is szerveznek.

Bethlen-bál

A Bethlen Gábor Kollégium által szervezett hagyományos bálon a tanári kar, a szülők és a helyi közösség jelképesen befogadja soraiba a kollégium végzős diákjait.

A Rózsanap is olyan esemény, ahol magyar nyelvű tevékenységek is zajlanak.

A város kulturális intézményei

Természetrajzi múzeum

A Nagyenyedi Természettudományi Múzeum több ezer kiállított tárgya kerül vissza a Nagyenyedi Református Egyházmegye tulajdonába a Gyulafehérvári Ítélőtábla döntése értelmében, miután az Erdélyi Református Egyházkerület beperelte a romániai egyházi tulajdonokat visszaszolgáltató restitúciós bizottságot.A döntés következtében a Nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium  tulajdonát képező kiállított tárgyak visszakerülhetnek az egyházmegye, ezen belül pedig az iskola múzeumába. Az ítélet megfellebbezhető. A visszaszolgáltatásra váró kiállítási tárgyak között szerepel egy kitömött állatokat, csontvázakat, tartósító folyadékban tárolt állatokat tartalmazó gyűjtemény, de rovar- és növénygyűjtemény, növények mikroszkópos metszeteinek és lenyomatának kollekciója is.

Nagyenyed önkormányzatának tájékoztatása szerint a múzeumalapítás Benkő Ferencz professzor kezdeményezésére történt 1796-ban, ő rendszerezte elsőként a Bethlen Gábor Kollégium gyűjteményeit. 1950-ben az egyre gyarapodó gyűjteményállomány miatt indokolttá vált külön természettudományi és történelmi múzeum létesítése.

Str. Bethlen Gabor, Nr. 1, Etaj I, Aiud, jud. Alba

Telefon: 0258-862569

Site http://muzeu-aiud.cimec.ro

Email: muzeustiinte@aiud.ro

Bethlen Gábor dokumentációs könyvtár

Bethlen Gábor 1622-ben alapította a Collegium Academicumot Gyulafehérváron. Saját könyvtárát is a tanárok és diákok használatára bocsátotta. A kollégium azonban saját könyvtárral is rendelkezett. Ez tekinthető a mai Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár ősének. 1658-ban tatárok dúlták fel a fejedelmi székhelyet, amely során a kollégium és annak könyvtára elpusztult. Apafi Mihály 1662-ban Nagyenyedre költöztette a kollégiumot. A pusztításoknak azonban itt sem lett vége. A Rákóczi-szabadságharc során a labancok feldúlták a kollégiumot. 1849-ben a környező román falvak lakosai végeztek óriási pusztítást a városban. A könyvtár nagy része megsemmisült a pusztítások során. 1885-ben megépítették a kollégium keleti szárnyát, ahol a könyvtár jelenleg is található. 1948-ban a könyvtárat államosították és a kolozsvári \"Lucian Blaga\" Egyetemi Könyvtár nagyenyedi fiókkönyvtáraként működött. 2005-ben visszakerült korábbi tulajdonosához az Erdélyi Református Egyházkerülethez. A könyvtár állománya jelenleg kb. 70 000 kötet. Feladatunk a könyvtár fejlesztése, korszerűsítése és a korszak igényeihez való igazítása, a könyvek visszakereshetővé és hozzáférhetővé tétele az olvasók számára.

 +40 258 862 064

bibliothecabethlen@gmail.com

Bagolyvár

A Kollégiumhoz tartozó Bagolyvár egyik földszinti termében kialakított kis múzeumban az egykori iskola hangulata köszön vissza. Könyvek, fényképek, régi iskolapadok, a valamikori tógás diákok elengedhetetlen botja, a híres lustra olyan időket idéznek fel, amelyeknek már a leírását is csak kevesen ismerik.

Történeti Múzeum – Egykori Bethlen-kastély

Piața Consiliul Europei, nr. 24

Telefon: 0258865459

E-mail: stefanescuiulia@yahoo.com

Honlap: http://muzeu-aiud.cimec.ro/

felújítás miatt zárva

Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház

Az első világháborút követően a nagyenyedi Iparos Egylet teremtett ehhez épületet és anyagi lehetőséget, mely tartalmas művelődési műsoroknak, színházi előadásoknak adott otthont.

A második világháború utáni kommunista diktatúra államosította az Iparos Egylet tulajdonát, és szocialista kultúrotthont hozott abban létre, melyben magyar nyelvű előadásra csak ritkán került sor.

A rendszerváltás után, nem lévén már visszaszolgáltatást igénylő jogutód, a kultúrház továbbra is az állam tulajdonában maradt.

Az RMDSZ Fehér megyei szervezete idejében felismerte, hogy hagyományaink megőrzéséhez, művelődési múltunk felélesztéséhez és új, hasonló értékek megteremtéséhez egy, ezt a célt szolgáló otthont kell teremtenie. Így épült fel lassacskán a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház. A névadó vértanú az EMGE elnöke, a Nagyenyedi Bethlen Kollégium főgondnoka a Fehér megyei magyarság megmaradásának és kulturális fejlődésének áldozta életét.

 

Liviu Rebreanu Kulturális Központ

A nagyenyedi kultúrházat a Nagyenyedi Magyar Iparos Önképzőkör építette és működtette 1928-tól az államosításig. Abban az időszakban számtalan kultúrműsor, szabadegyetemi előadás színhelye volt az iparos székház. Ma a városi színházi előadásoknak, kulturális rendezvényeknek, szakképző tanfolyamoknak ad helyet. A központ különböző fesztiváloknak a szervezője.

Str. Transilvaniei, Nr. 35

Aiud - 515200, jud. Alba, Romania

Telefon: +40258861703

Fax: +40258861703

Email: office@aiud-art.ro

Internet: www.aiud-art.ro